TÉLÉCHARGER BAIBOLY GASY

Bible Protestante. Cette traduction, publiée par Société Biblique Malgache, a paru en Pour vous procurer un exemplaire imprimé, merci de contacter la. Baiboly & Fihirana Protestanta est une application destinée à la plateforme Android. Elle permet d'avoir accès à la bible protestante malgache depuis un. télécharger baiboly & fihirana android, baiboly & fihirana android, baiboly & fihirana android télécharger gratuit.

Nom: baiboly gasy
Format:Fichier D’archive
Version:Nouvelle
Licence:Libre (*Pour usage personnel)
Système d’exploitation: MacOS. iOS. Windows XP/7/10. Android.
Taille:31.41 MB

L'application de mobilité urbaine la plus populaire de Antananarivo. Recherche Aide Liste des membres Calendrier Médailles. Mba lazao amiko. Efa mandeha tsara ny lien ao izao koa dia mazotoa protestajta tompoko. Misaotra nj joujou : salama oh! Paragon extfs for windows serial number Keywords: Dil chori sada ho gaya honey singh mp3 song download Telecharger god of war psp cso gratuit, image ying yang gratuite, Satb, warhammer age of reckoning gratuit, baiboly sy fihirana gratuit Download Baiboly Fihirana Protestanta Similaire. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.

La Bible DIEM ou Dikanteny Iombonana Eto Madagascar est la Traduction Oecumenique de la Bible en Malgache. Avec l'Ancien et le. Baiboly (Malagasy Bible ) Ny teny hoe Baiboly (katolika na protestanta) dia ilay boky izay inoan'ny Kristianina ho tenin'Andriamanitra. Baiboly malagasy (Bible malgache). Ny atao amin'ireo rohy eto amin'ity pejy ity (​Action pejy (afficher des pages).htm. maka rakitsoratra (télécharger des).doc.

Baiboly Malagasy

Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin'i Noa: Midira ao anatin'ny sambo-fiara ianao mbamin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa mbamin'ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin'ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany, ka dia nihena ny rano.

Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an'i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Chapitre 11 1 [Ny nanaovan'ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.

Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra.

GASY TÉLÉCHARGER BAIBOLY

Chapitre 12 1 [Ny niantsoan'Andriamanitra an'i Abrama sy ny nivahinianay tany Kanana sy Egypta] Ary hoy Jehovah tamin'i Abrama: Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao hankany amin'ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany.

Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay.

Dia nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah Izay niseho taminy. Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Chapitre 13 1 [Ny nisarahan'i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin'ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin'ny tany atsimo. Dia nomen'i Abrama azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra.

Chapitre 15 1 [Ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin'i Abrama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao.

Dia hoy Izy taminy: Ho tahaka izany ny taranakao.

BAIBOLY GASY TÉLÉCHARGER

Chapitre 16 1 [Ny nahaterahan'Isimaela] Ary Saray, vadin'i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany. Dia neken'i Abrama ny tenin'i Saray. Ary raha nampahorin'i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy.

Ary hankaiza? Ary hoy izy; Mandositra ny tavan'i Saray tompovaviko aho.

Télécharger Baiboly malagasy gratuit - dicloroacetato.info

Ary hoy izy telo lahy: Ataovy ihany araka izay nolazainao. Ary hoy kosa izy: Indro, ao an-day izy. Ary Saraha nandre izany teo am-baravaran'ny lay, izay teo ivohon'Ilay niteny. Amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy.

Fa hoy Ilay niteny: Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao. Ary hoy Izy: Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao. Ary hoy Izy: Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo. Ary hoy Izy: Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao.

Ary hoy Izy: Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo. Ary hoy Izy: Tsy mba handringana Aho noho ny folo.

Baiboly & Fihirana

Chapitre 19 1 [Ny nandravan'Andriamanitra an'i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an'i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin'i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin'ny tany. Fa hoy izy roa lahy: Tsia; fa hitoetra eto an-kianja ihany izahay anio alina. Emoji Keyboard. Decorate and customize your smartphone keyboard. Log in or Sign up. Ny Baiboliko ihany koa dia ahafahanao manokatra boky telo indray miaraka ao amin'ny baiboly na: lecture en parallèle de verset.

Baiboly Malagasy et Fihirana pour smartphone. This version is takenfrom the Malagasy Bible of The dictionary searches in a database forthe matching words. Free baiboly windows download software at UpdateStar - 1,, recognized programs - 5,, known versions. Bible, Fihirana and everyday reading plans inside a single app. Baiboly Protestanta.

Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention agsy vous dans nos prières. La base de données sera enrichie petit-à-petit.

Nous essaierons de publier une nouvelle version avec des nouvelles cantiques au moins tous les trimestres.

Vous pouvez aussi nous aider à enrichir la. Dikanteny Protestanta Malagasy.

BAIBOLY GASY TÉLÉCHARGER

Baiboly Katolika. Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly. Le pilote allemand qui a risqué sa vie pour sauver un bombardier. Ny Helo sy ny Lanitra : hafatra hoana fizarana.

From its simple interface, they can choose the bible book, chapter, then verse that they would like to read; there are also songs available from users to consult. Ry foko faly, ambarao Ny soa azonao izao; Jesosy monina ao am-po, Endrey ny hafaliako! It's free.